تنظیمات چاپ
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت : ۱۵
چاپ خبر
شماره خبر : 28750
تاریخ انتشار : سه شنبه ، ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره ۴۶ هفته نامه عصر بوشهر