تنظیمات چاپ
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت : ۱۵
چاپ خبر
شماره خبر : 28733
تاریخ انتشار : چهارشنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۹
چهل و پنجمین شماره هفته نامه عصر بوشهر چهل و پنجمین شماره هفته نامه عصر بوشهر