تنظیمات چاپ
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت : ۱۵
چاپ خبر
شماره خبر : 27712
تاریخ انتشار : دوشنبه ، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برداشت گوجه سبز برداشت گوجه سبز

صدای استان : یکی از محصولات باغی شهرستان ابرکوه با کیفیت بسیار بالا، انواع گوجه‌سبز یا در اصطلاح مردم محلی، «آلوچک» است که در بازه زمانی یک ماهه (از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت) برداشت می شود.

https://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736780_607.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736762_127.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736763_742.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736764_378.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736769_924.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736768_521.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736766_824.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736765_282.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736767_454.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736770_610.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736772_316.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736773_829.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736776_119.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736774_399.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736771_305.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736778_226.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736777_420.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736779_631.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/1/30/4736781_777.jpg