چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کد خبر: 31108
تعداد نظرات: ۰

عکس: افسانه جعفری

تاریخ انتشار: یکشنبه ، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰

با کاهش نسبی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و خارج شدن شهر‌ها از وضعیت هشدار کرونایی، برخی از مردم با خیال پایان همه گیری ویروس، مسافرت‌ها و تفریحات خود را از سر گرفته اند. بوشهر از اولین شهر‌هایی بود که به رنگ آبی درآمد. اما طی دو هفته اخیر و با سیل مسافرانی که بدون ترس و واهمه از دیگر نقاط کشور به این شهر ساحلی برای تفریح آمده اند از رنگ آبی خارج شده و بیم نارنجی شدن و افزایش تلفات کرونایی در این شهر می‌رود.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413296_691.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413299_731.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413301_277.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413302_909.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413303_127.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413305_103.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413307_153.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413308_653.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413310_814.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413311_975.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413312_833.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413313_488.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413314_328.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413315_324.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413316_893.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413317_500.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413318_756.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413319_177.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413320_555.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413321_884.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413293_698.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413294_165.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413295_264.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413297_651.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413304_389.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413300_429.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413298_979.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413306_827.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/18/13413322_326.jpg


جدیدترین خبرها
بالا