پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۹
کد خبر: 27165
تعداد نظرات: ۰

پرورش زنبور و تولید عسل بویژه عسل کنار یکی از شغل‌های رایج مردم استان بوشهر مناطق غیرساحلی است به گونه‌ای که اکنون استان به عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول به شمار می‌رود/ عکس: عبدالصمد شهریاری

تاریخ انتشار: سه شنبه ، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050227.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050229.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050230.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050231.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050232.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050233.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050234.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050235.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050236.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050237.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050238.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050239.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050241.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050242.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050243.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050244.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050245.jpg


جدیدترین خبرها
بالا