جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
کد خبر: 24678
تعداد نظرات: ۰

صدای استان: “سعادت” نشریه داخلی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است که در دوره جدید فعالیت خود، به صورت الکترونیکی منتشر می شود. به گزارش « صدای استان»؛ در این شماره موضوع برندسازی مدارس و جداسازی دانش آموزان از یگدیگر در گزارش «برندهای بُرَّنده» و گفتگو با معاون آموزش ابتدایی آموزش ابتدایی، به…

تاریخ انتشار: دوشنبه ، ۱۱ آذر ۱۳۹۸

صدای استان: “سعادت” نشریه داخلی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است که در دوره جدید فعالیت خود، به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

به گزارش « صدای استان»؛ در این شماره موضوع برندسازی مدارس و جداسازی دانش آموزان از یگدیگر در گزارش «برندهای بُرَّنده» و گفتگو با معاون آموزش ابتدایی آموزش ابتدایی، به صورت ویژه بررسی شده است.

در این شماره می توانید پای صحبت های معلمان خلاق، دانش آموزان موفق و یکی از فرهنگیان بازنشسته بنشینید.

همچنین با دو طرح مرتبط با آموزش و پرورش آشنا شده است و در سفرنوشتی غیررسمی از یک سفر رسمی به دلوار سفر کنید.

این نشریه از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در دسترس می باشد.


جدیدترین خبرها
بالا