جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
کد خبر: 23155
تعداد نظرات: ۰

بابک شاکر     سالوادور آلنده یک سیاستمدار تحول خواه چپ بود که برای اجرای تغییرات سوسیالیستی معتقدبه راهی جز مبارزات چریکی بود و توانست بر بنیان برنامه ای ضد امپریالیستی با رأی قاطع مردم رییس جمهور شیلی شود.   او با ملی کردن بسیاری صنایع در شیلی من جمله معادن مس و توسعه کشاورزی…

تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

بابک شاکر

 

 

سالوادور آلنده یک سیاستمدار تحول خواه چپ بود که برای اجرای تغییرات سوسیالیستی معتقدبه راهی جز مبارزات چریکی بود و توانست بر بنیان برنامه ای ضد امپریالیستی با رأی قاطع مردم رییس جمهور شیلی شود.

 

او با ملی کردن بسیاری صنایع در شیلی من جمله معادن مس و توسعه کشاورزی ، نفی دخالت های خارجی باعث تغییرات اساسی در راه نجات مردم شیلی از استثمار و استبداد شد . در دیداری که قبل از ریاست جمهوری اش با ارنستو چه گوارا داشت ، چه کتاب جنگهای چریکی خود را با این یادداشت به او تقدیم کرد:”به سالوادور آلنده که تلاش می کند از طریقی دیگر به نتیجه ای یکسان برسد.” آلنده وضعیت شیلی را خوب درک کرده بود و از طریق اتحادی که با بورژوازی به دست آورده بود توان و قدرت طبقه کارگر را بالا برد …

 

در نتیجه آن همه تلاش نهایتا در یازده سپتامبرهزار و نهصد و هفتاد و سه با همکاری سازمان سیا و ژنرال پینوشه ی قصاب ، دولت او سرنگون و خودش که تا آخرین نفس جنگید کشته شد . پینوشه هیچوقت بابت جنایاتش من جمله قتل عام مردم محاکمه نشد. شاید یکی از تراژدی ترین ناکامی های آرمان خواهان جهان حکومت آلنده بود که آمریکا با استفاده از عوامل خود نگذاشت این حکومت خود را به آرمانهایی که آلنده آنرا راهی به سوی سوسیالیسم نامیده بود برسد…ژنرال پینوشه با کشتار وحشیانه و ایجاد حکومت دیکتاتوری نظامی صداها را خفه کرد ، اما هیچگاه بابت جنایت هایش علیه مردم شیلی محاکمه نشد…


برچسب ها: #بابك شاكر
جدیدترین خبرها
بالا