شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹
کد خبر: 22641
تعداد نظرات: ۰

عکس: حسین استوار     صدای استان : صیادان بوشهری که برای صید میگو راهی دریا می‌شوند، پس از چندین شبانه روز تلاش و صید، به بنادر بر می‌گردند و با بازگشت لنج‌ها از دریا، مردم برای خرید میگو به اسکله‌ها می‌روند.    

تاریخ انتشار: سه شنبه ، ۸ مرداد ۱۳۹۸

عکس: حسین استوار

 

 

صدای استان : صیادان بوشهری که برای صید میگو راهی دریا می‌شوند، پس از چندین شبانه روز تلاش و صید، به بنادر بر می‌گردند و با بازگشت لنج‌ها از دریا، مردم برای خرید میگو به اسکله‌ها می‌روند.

 

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194636257480_11590_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194642194980_13715_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194648132438_22805_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194653913771_76980_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194659695096_63696_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194665476285_43385_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194671101406_26015_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194676897889_73222_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194682870970_87382_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194688652381_95644_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194695063115_86654_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194701313117_84262_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194706938229_13666_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194712719406_57591_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194718656857_42666_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194724750638_60186_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194730531889_20147_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194736157182_54082_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194742116225_69233_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194748053996_41349_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194753857295_36688_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194759800317_50348_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194765269218_18259_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194770894187_85209_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194622351147_65930_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194776363026_93180_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194782144223_40305_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194787925507_79768_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194793706712_45496_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194799488024_92035_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194805113071_98567_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194811050530_65517_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194817144295_28133_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194822769494_95180_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194828320323_69394_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194833945637_25313_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194840351719_62409_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194846142659_57218_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194851924173_95633_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194857837978_22063_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194864244072_66090_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194870962829_44376_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194880962886_23961_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194887778122_92358_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194894064268_99070_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/07/13980507000917637000194900924820_55978_PhotoT.jpg


برچسب ها:
جدیدترین خبرها
بالا